Utgivningsbevis

Vi har informationen om Sveriges samtliga byggföretag och hantverkare!

I våra rapporter framgår bland annat behörigheter, anmärkningar, skulder, anmälningar, reklamationer, tvister, tidigare konkurser, engagemang i andra bolag, löner och anställda, styrelsen, när bolaget registrerades, branschlegitimation, registrering för skatt, moms och arbetsgivare, övriga händelser, ekonomi och mycket mer.

Hantverkarkoll Sverige AB har för webbplatsen www.hantverkarkoll.se utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). En konsekvens av grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen (1998:204) inte är tillämplig.

Mer information om utgivningsbevis hittar du hos Myndigheten för press, radio och tv: www.radioochtv.se