Säkrat byggföretag™

Är branschens tuffaste kvalitetskontroll med högt ställda krav som endast ett fåtal byggföretag uppfyller. Hantverkarkoll AB är ett oberoende företag med information om samtliga svenska byggföretag.

För att bli ett Säkrat Byggföretag™ måste företaget uppfylla alla kriterier nedan:

 • Aktiebolag äldre än 3 år
 • Inga skulder till Skatteverket
 • Inga skulder till Kronofogden
 • Inga förlorade ärenden hos ARN
 • Inga grova brott begångna av personer i bolaget
 • Inga förlorade konsumenttvister
 • Godkänd för F-skatt
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Registrerad för moms
 • Registrerad som arbetsgivare
 • Ordnad ekonomi
 • Kontinuitet i löneutbetalningar
 • Inga tidigare konkurser
 • Verksamhet endast inom bygg

Därefter görs en individuell prövning där vi träffar personerna bakom bolaget. Vi träffar firmatecknare, projektledare och även hantverkarna. Vi ber även om att få kontakta ett antal kunder för att bilda oss en uppfattning om bolaget och dess verksamhet.

Först efter vår granskning beslutar vi om bolaget blir ett Säkrat Byggföretag™ eller inte. Merparten av byggföretag som ansöker nekas och endast ett fåtal av svenska byggföretag uppfyller kriterierna att bli ett Säkrat Byggföretag™. Därmed är Säkrat Byggföretag byggbranschens tuffaste kvalitetsstämpel.

Ett Säkrat Byggföretag™ är ständigt under bevakning. Om bolaget inte längre uppfyller kriterierna, vid misskötsel, allvarliga klagomål eller andra negativa ändringar i bolagets ekonomi, styrelse eller verksamhet utesluts bolaget med omedelbar verkan.

Vi har skapat ett kvalitetsstämpel inom byggbranschen där du som beställare av byggtjänster ska känna dig säker och trygg att du väljer ett byggföretag som noga kontrollerats och uppfyller byggbranschens tuffaste kvalitetskontroll.